Naar de ELO van de toekomst?

Een discussieplek voor het elo2b project

Portals

06-06-2007 by Henry Hermans · 1 Comment · Technologische trends

Portals zijn al een tijdje weer hot! Dit is de conclusie van velen, en zelfs Gartner is op eerdere uitspraken dat portals ‘uit’ zijn (2005) terug moeten komen.

Bij portals gaat het in wezen om integratie van applicaties via een webinterface en gepersonaliseerde ontsluiting van informatie (“mijn Belastingdienst”, “mijn ABP”, “mijn OU.nl”). Kenmerkend voor veel portals zijn portlets, oftewel inplugbare user interface componentjes in de vorm van kleine vensters, van waaruit bepaalde informatie of functionaliteit ontsloten kan worden.

Surf heeft in 2004 het BIBA onderzoek laten uitvoeren, dat gaat over Beheer, Integratie, Bestuur en Architectuur van contentmanagementsystemen en Portals in het hoger onderwijs. De aanleiding voor dit onderzoek is als volgt verwoord: “Bij studenten en medewerkers in het hoger onderwijs bestaat de wens om op eenvoudige wijze toegang te krijgen tot informatie uit diverse bronnen. De wens is dat informatie eenduidig kan worden gevonden en gepresenteerd, dat deze informatie op de persoon is toegespitst (gepersonaliseerd) en er maar éénmaal hoeft te worden ingelogd (single sign on).”

In 2005 verscheen een vervolgpublicatie van SURF, waarin de vraag werd gesteld of Portals de nieuwe Elo’s zijn. Neen is het antwoord, maar portals kunnen wel een belangrijke rol spelen in het ontsluiten van Elo functionaliteit.

Gisteren (5 juni 2007) vond in Hoevelaken het Enterprise Portals 2007 congres plaats, een platform waar Portal aanbieders (tevens sponsoren van het congres) zich konden profileren. Om de neutraliteit enigszins trachten te waarborgen werd ook voorzien in beschouwende bijdragen van portaal consultants en praktijkcases van overheidsdienaren (Belastingdienst en Ministerie van Verkeer en Waterstaat).

‘Think big, Act small’
… is een van de oneliners die geregeld terug kwam. Het ontwikkelen en implementeren van een (enterprise) portal start bij het begrip van bedrijfsdoelstellingen, de medewerkers en bedrijfsprocessen. Precies de problematiek die ook bij ontwerp van de nieuwe Elo aan de orde is!
Het is ook veelal een langdurig proces, en vraagt om planmatig opereren, zij het in kleine stapjes. In één van de bijdragen (Niek Wiggerman, Sogeti) werd dit geïllustreerd met behulp van de methode van ‘agile’ (software) ontwikkeling. Kenmerkend in deze aanpak zijn uitgangspunten als:

  • - individu en interactie boven proces en gereedschap
  • - werkende software boven uitgebreide documentatie
  • - samenwerking met klant boven onderhandelingen

De methode hanteert een incrementele aanpak (i.t.t. het BIG MAC scenario) , met vele iteraties (bijvoorbeeld in stappen van 4-6 weken). Elke iteratie levert werkende software op, zodat de quick wins zichtbaar worden.

Portal, SOA en standaarden
Eén van de gevoerde discussies tijdens dit congres betrof de vraag over de relatie tussen SOA (Service Oriented Architecture) en de (Enterprise) Portal. Hoe zit dat nou precies?
Er blijken verschillende opvattingen hierover. Twee voorbeelden:
“Portals vormen de voorkant op [en dus onderdeel van] SOA.”
“Portals zijn de enablers voor SOA.”

Persoonlijk kan ik mij goed vinden in de opvatting dat Portal en service-architectuur niet noodzakelijkerwijs samen hoeven te gaan. Hoewel de service benadering oftewel gedachtengoed van SOA wel een belangrijke rol zou dienen te spelen in ontwerp en ontwikkeling van een portal. Sleutelfactoren vormen het gebruik van open standaarden voor communicatie en data, generieke bouwstenen en ‘losse’ koppelingen.

Leveranciers
Verschillende leveranciers gaven op de informatiemarkt en via presentaties acte de présence. Levernancers als IBM, Oracle (niet aanwezig) en Microsoft bieden totaal IT-oplossingen voor SOA en portals. Oracle blijf ik interessant vinden, omdat wij binnen de OUNL al Oracle gebruiken en Oracle een partnership met Sakai (educatieve services) is.
Waar onderwijsland in rep en roer wordt gebracht door het Nieuwe Leren (van de keizer?), spreekt Bill Gates liever over het Nieuwe Werken. Centraal in deze visie staat de mens die samenwerkt, communiceert en informatie verwerkt. Cruciaal is het vinden van informatie op één plaats, en het éénmalig invoeren van informatie. Uiteraard heeft Microsoft hier dé oplossing voor. Sharepoint!
De laatste tijd wordt in ons land de discussie Sharepoint versus Sakai geregeld gevoerd (in het buitenland is dit volgens ingewijden volstrekt GEEN discussie). Gaat het hier niet om appels en peren?

Waar ik helaas niet aan ben toegekomen, is verdere verdieping the “Kapow Mashup Server” van Kapow technologies. Deze server belooft een hoge mate van integratie en ondersteuning van web 2.0 technologie. Lijkt mij echt iets voor onze web2.0 hogepriester Steven om zich in aan te wijden.

Henry, 6 juni 2007

One Comment so far ↓

Leave a Comment