Naar de ELO van de toekomst?

Een discussieplek voor het elo2b project

Nieuwjaar: tijd voor voorspellingen, ook in e-leerland

07-01-2009 by · No Comments · ELO trends, Onderwijskundige trends, Technologische trends, Trends

Dit is een re-post van mijn post op www.edublogs.be.

Nieuwjaar is niet alleen het moment voor goede voornemens en beste wensen voor vrienden, familie en collega’s, het is ook een moment voor reflectie en vooruitkijken. Ook in de blogosfeer is het een gewoonte aan het worden om zich in de rustige periode rond Kerst en Nieuw te wagen aan een voorspelling of een trendanalyse.
Kristallen bol
Een kleine greep uit het aanbod:

Wat leren we uit al die artikels?

  • Ten eerste dat we met zijn allen te weinig tijd hebben om al die dingen kritisch te lezen (al wil ik wel nog tijd voor vrijmaken deze maand).
  • Ten tweede dat er op het vlak van technologie zoveel verschuivingen aan de gang zijn dat voorspellingen op het vlak van technologie erg moeilijk zijn.
  • Ten derde kunnen we vaststellen dat didactische veranderingen waarschijnlijk niet zo’n vaart zullen lopen. Het (hoger) onderwijs is (en blijft voorlopig) een sterk inerte entiteit. De meeste veranderingen zitten er waarschijnlijk aan te komen in volwassenenonderwijs en levenslang leren, waar het netwerkleren sterk toeneemt.
  • Ten slotte is duidelijk dat onderwijs zonder het Web volstrekt ondenkbaar wordt. Zaak is nu nog om goede werkvormen, situaties en evenwichten te vinden.

Tags: ·····

Portals

06-06-2007 by · 1 Comment · Technologische trends

Portals zijn al een tijdje weer hot! Dit is de conclusie van velen, en zelfs Gartner is op eerdere uitspraken dat portals ‘uit’ zijn (2005) terug moeten komen.

Bij portals gaat het in wezen om integratie van applicaties via een webinterface en gepersonaliseerde ontsluiting van informatie (“mijn Belastingdienst”, “mijn ABP”, “mijn OU.nl”). Kenmerkend voor veel portals zijn portlets, oftewel inplugbare user interface componentjes in de vorm van kleine vensters, van waaruit bepaalde informatie of functionaliteit ontsloten kan worden.

[Read more →]

Op bezoek bij de Universiteit Twente

04-06-2007 by · No Comments · Andere Nederlandse instellingen

 

Eind 2005 heeft de Universiteit Twente een Elokeuzetraject afgesloten, vergelijkbaar met het project waar wij momenteel aan het timmeren zijn. In het eindadvies wordt vanuit technisch perspectief geconcludeerd dat de volgende generatie Elo veel meer een integraal geheel zou moeten vormen zijn (een Digitale Leer- en Werkomgeving, oftewel DLWO), met een flexibele servicegebaseerde architectuur en de nadruk op gebruiksvriendelijkheid. Om met andere systemen makkelijk gegevens uit te kunnen wisselen (zowel binnen de instelling als met andere instellingen, denk aan 3TU!) is bovendien het gebruik van open standaarden erg belangrijk.
Vanuit onderwijskundig perspectief wordt een steeds hetergonere doelgroep benadrukt, met veel meer vraagsturing en betere ondersteuning van de werkprocessen.
Als één van belangrijkste kandidaten om de ambities te realiseren is in het eindavies Sakai geoormerkt. [Read more →]

Nogmaals over de Britse OU

30-05-2007 by · No Comments · Instellingen in het buitenland

In aanvulling op de terugblik van Steven nog een paar persoonlijke noten …

Onderwijsmodel
De OUNL en de BOU hebben gemeen dat zij afstandsonderwijs verzorgen, zij het dat de onderwijsmodellen van beide instellingen behoorlijk variëren. Waar de BOU werkt volgens het cohort model, aldus Steven, kent de OUNL meer kenmerken van het Martini model (anytime, anyp(l)ace, anywhere …) met nadruk op individuele trajecten. [Read more →]

Terugblik op het bezoek aan de Britse OU

24-05-2007 by · 1 Comment · Instellingen in het buitenland

Open University LogoMet een beetje vertraging dan toch een verslagje van ons bezoek aan de Britse Open University. Het is een redelijk uitgebreid verslag, en je moet onderaan de link klikken om het helemaal te lezen. We hadden gesprekken met Martin Weller, Peter Wilson en Dean Taylor, en tijdens de lunch even met vice-rector Paul Clark. [Read more →]

Delegatie op bezoek bij Britse OU

10-05-2007 by · No Comments · Instellingen in het buitenland, Technologische trends

Een kleine OUNL delegatie is vandaag en morgen op bezoek bij de “grote broer”, de Britse Open University. We spreken er met een aantal mensen die betrokken waren/zijn bij het OU VLE programme“.

  • Ons eerste gesprekje was met Martin Weller (hier vind je zijn blog). Ik vond het een aangenaam- zij het relativerend – gesprek over de specifieke redenen van de OU-UK om voor de Open Source oplossing Moodle te kiezen. Martin was betrokken bij de eerste fase van het project, de terreinverkenning en het advies, en niet meer bij de implementatie. Daarover zal het morgen gaan.
  • Normaal spraken we morgen met Niall Sclater, de huidige programmadirecteur, maar door de plotse dood van zijn schoonvader is die terug naar Ierland, en zullen we met een van zijn collega’s spreken.

Morgen meer nieuws uit Milton Keynes.

Interessant boek over Elektronische Leeromgevingen

24-04-2007 by · No Comments · ELO trends, Instellingen in het buitenland

Book coverIn het kader van de invoering van Moodle als leeromgeving aan de UK Open University heeft Prof. Martin Weller een boek uitgegeven met als titel: Virtual Learning Environments – Using, choosing and developing your VLE. Hij beschrijft op een heel leesbare manier een aantal belangrijke criteria en parameters die een rol spelen bij de keuze en implementatie van een ELO.

Welkom op de site van elo2b!

11-04-2007 by · No Comments · Algemeen

Chiba

Welkom op de site van het project “ELO van de toekomst” of “elo2b” van de Open Universiteit Nederland. Op deze site willen we je van de voortgang van het project op de hoogte houden, maar je ook de mogelijkheid geven om je commentaar bij onze activiteiten te geven. Of je nu een medewerker van de OUNL bent, een (oud-) student of gewoon geïnteresseerd in onze zoektocht naar een flexibele, duurzame en toekomstvaste electronische leer- en werkomgeving, je kan je steentje bijdragen aan de discussie door commentaren bij onze bijdragen te posten. Let wel, omdat we spamming willen voorkomen, verschijnt je commentaar wel niet onmiddellijk.